“TBC Kredit” BOKT MMC AZ2004019165 ISIN kodlu qiymətli kağızı tədavül müddəti bitdiyinə görə delistinq edilmişdir.