Bakı Fond Birjasında Listinq Tarifləri

Qiymətli kağızları Bakı Fond Birjasında listinqə saxlanılan emitentlər Birjanın listinqə dair daxili qaydalarına əsasən illik listinq xidmət haqqı ödəyir.

Bazar seqmentiListinqdə saxlanılması üzrə illik xidmət haqqı
Əsas bazar

1000

Standart bazar

500

Listinqdə saxlanılması üzrə illik xidmət haqqından azad olunan emitentlər və qiymətli kağızlar:

  • 01 yanvar 2021-ci il tarixindәn 01 iyul 2021-ci il tarixinәdәk listinqә daxil olan korporativ qiymətli kağızların emitentləri listinqə daxil olduqları tarixdən 1 (bir) il müddətinə
  • Bələdiyyələr, yerli icra hakimiyyəti orqanları və digər dövlət qurumları tərəfindən buraxılmış dövlət təminatlı istiqrazlar
  • Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanəti Fondu tərəfindən buraxılmış dövlət təminatlı istiqrazlar
  • Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi tərəfindən tövsiyyə edilən Bazel II prinsiplərinə uyğun olaraq sıfır riskli və ya risksiz hesab edilən istiqrazlar
  • Azərbaycan Respublikasının mühüm iştirak payına (51%) sahib olduğu səhmdar cəmiyyətlər