04Avq2021
06:48:30Ticarət bağlıdır
Bazar statusu
SəhmBazar bağlıdır
İstiqrazBazar bağlıdır
REPOBazar bağlıdır

Son Ticarət Gününün Nəticələri

03.08.2021

Səhm, İstiqraz və REPO üzrə son ticarət gününün nəticələri

Səhmlər
Əqdlərin sayı
39
Ticarət həcmi
45.628,50
İstiqrazlar
Əqdlərin sayı
9
Ticarət həcmi
16.151.907,78
REPO
Əqdlərin sayı
16
Ticarət həcmi
35.693.496,47

Xəbərlər

  • Korporativ
  • Ticarət

Ticarət həcmi

Həftə üzrə ümumi ticarət həcmi həmin həftənin son ticarət günündə hesablanaraq əlavə edilir
  • Səhm
  • İstiqrazlar
  • REPO
  • İndeks