BFB-nin illər üzrə aylıq hesabatları

Bakı Fond Birjası tamamlanmış aydan sonrakı ayın 5 iş günündən gec olmayaraq  Birjada ticarətə buraxılmış qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri üzrə aylıq hesabatı açıqlayır.