Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

10 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 21,233,000   manat,  repo faiz dərəcəsi 5,50%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün)  üzrə  5,67%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,50% və 2W AINA AO (13-15 gün) üzrə isə 6,25%, təşkil etmişdir.