Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

9 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 72,708,800 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün)  üzrə  4,00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,25% və 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə isə 8,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə  5,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 8,00% təşkil etmişdir.