Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

5 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 48,443,700 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 33 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,10%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,30% təşkil etmişdir.