Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

05 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 4,052,000 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00% təşkil edən bağlanılmış 2 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.