Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 279,916,200 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,15%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7,88%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,90% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 8,00% təşkil etmişdir.