Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

02 oktyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 101,328,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,90% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,01%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5,47% təşkil etmişdir.