Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

29 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 194,628,600  manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış 50 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,52%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,77%  təşkil etmişdir.