Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

28 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  196,206,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,00% təşkil edən bağlanılmış  repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,90%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,04%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,04%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.