Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

27 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 104,480,800 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-8,40% təşkil edən bağlanılmış 26 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6,68%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,60%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,89% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 8,40%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7,70%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 8,00% təşkil etmişdir.