Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

25 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 95,844,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,90% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,15%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7,90% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7,90% təşkil etmişdir.