Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

22 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,541,800 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,90% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,25%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,56%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.