Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

18 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 147,339,500 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,11%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,90% təşkil etmişdir.