Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

13 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  97,102,400 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,20%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 34 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,10%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,17% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6,17% təşkil etmişdir.