Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

12 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 34,085,100 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,78 %, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,33% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,80% təşkil etmişdir.