Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

11 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 43,196,900 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,80% təşkil edən bağlanılmış 24 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,86%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5,80% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1M AINAIB (29-32 gün) üzrə 5,80% təşkil etmişdir.