Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

8 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 120,867,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 46 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,14%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,49%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,28% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,18%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,45%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,40% təşkil etmişdir.