Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

7 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 90,987,600 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,70% təşkil edən bağlanılmış 54 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,07%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,10%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,09% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,50%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,46%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,70% təşkil etmişdir.