Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

6 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 119,331,000 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 49 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,02%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,41% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,07%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,41% təşkil etmişdir.