Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

05 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği   60,087,300 manat,  repo faiz dərəcəsi 3,30%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 32 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,43% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,46% təşkil etmişdir.