Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

4 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 118,837,600 manat, repo faiz dərəcəsi 3,80%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə isə 5,44% və 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 3,80% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.