Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

1 sentyabr 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 112,822,300 manat, repo faiz dərəcəsi 3,20%-5,80% təşkil edən bağlanılmış 48 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,45%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,41%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,50% təşkil etmişdir.