Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

30 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 159,750,900 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 64 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,39%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,72%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,57% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,50%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,40% təşkil etmişdir.