Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

29 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 84,194,500 manat, repo faiz dərəcəsi 3,50%-5,75% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,40%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,24%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,60%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,90% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,30%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir.