Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

23 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 110,636,200 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 40 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,20%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,12% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,50%,1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,16% təşkil etmişdir.