Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

31 may 2023-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 43,329,300 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,3900%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,8900%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,1800% təşkil etmişdir.