Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

22 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 225,565,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,75% təşkil edən bağlanılmış 23 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,50%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,29%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,38%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,75% təşkil etmişdir.