Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

18 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 70,586,300   manat, repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,80% təşkil edən bağlanılmış 32 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,28%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,44% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.