Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

16 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 70,105,500   manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,75% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,31%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,12% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,75% etmişdir.