Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

15 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 274,791,200   manat, repo faiz dərəcəsi 3,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 50 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,35%, 1W AINAAO (6-8 gün) 5,47% və  2W AINAAO (13-15 gün) üzrə isə 5,47% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,40%, 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,50%  və 2W AINAIB(13-15 gün)  üzrə 5,75% təşkil etmişdir.