Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

14 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 49,575,000   manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə isə 5,12%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə isə 5,38% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) və 2W AINAIB  üzrə 5,50% əşkil etmişdir.