Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

11 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 12,972,400 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 6 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.