Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 77,042,600   manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 32 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,50% , 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6,50% və banklar arası əqdlər üzrə hesablanan 2W AINAİB (13-15 gün) üzrə 6,50% təşkil etmişdir.