Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

08 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 56,149,100   manat,  repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün)  üzrə 5,20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə isə 4,93% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,18% təşkil etmişdir.