Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

07 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 38,551,300  manat,  repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə isə 4,92% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,37% təşkil etmişdir.