Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

4 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 21,984,200 manat, repo faiz dərəcəsi 3,50%-6,00% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,50%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə isə 5,02% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,33% təşkil etmişdir.