Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 71,464,800 manat, repo faiz dərəcəsi 4,00%-5,90% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,22% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,35%, təşkil etmişdir.