Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

2 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 34,001,600 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,90% təşkil edən bağlanılmış 16 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,65%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,00%, təşkil etmişdir.