Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

1 avqust 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 83,432,400 manat, repo faiz dərəcəsi 3,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 67 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,11%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 3,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,47% təşkil etmişdir.