Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

31 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 88,542,000 manat, repo faiz dərəcəsi 3,00%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 47 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 4,64%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,23%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 3,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 3,50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,40% təşkil etmişdir.