Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

26 may  2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  30,004,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,50%-4.80% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAao (6-8 gün) üzrə 5,3230%, 2W AINAao (13-15 gün) üzrə 4,8000% təşkil etmişdir.