Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 mart 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 26,224,400.00 manat,  repo faiz dərəcələri  4.5% - 4.7% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə hesablanmış  repo istinad faiz indeksi 1W AINA 6-8 gün üzrə 4.55% olaraq formalaşmışdır.