Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

5 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 70,198,900 manat, repo faiz dərəcəsi 4,20%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,03%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,29%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,84% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 4,90% təşkil etmişdir.