Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

4 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 25,500,300 manat, repo faiz dərəcəsi 4,70%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 17 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,75%, təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.