Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 80,190,100 manat, repo faiz dərəcəsi 4,40%-5,25% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,74%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,59% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 5,00%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 4,70% təşkil etmişdir.