Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

7 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 86,567,500.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.75% təşkil edən bağlanılmış 34 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.24%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.53% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir.