Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

6 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 86,322,500.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-8.50% təşkil edən bağlanılmış 47 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.42%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.50% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.26% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.20 % təşkil etmişdir.